Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2009 - nummer 1 - maart

STIELZ 2009 - nummer 1 - maart

Inhoud van dit nummer:
pagina 3   Peperbus terug op oude plek / Spoedige beslissing over
watertoren / Meelfabriek wordt 'opgeschoond'
pagina 5   Introductie nieuwe voorzitter en bestuursleden STIEL
pagina 7   Afscheid van Nico Ravensbergen / Station Pijnacker voorlopig gered
pagina 9   Rubriek Monument: werf Wolthuis
pagina 11   Vuurwerkers van de Grof
pagina 15   Van der Laan: kruidenierswinkel annex buurthuis
pagina 17   Jaarverslag STIEl over 2008

Redactioneel
EEN NIEUWE UITDAGING
Een nieuwe uitdaging, zoals dat heet. In een werkgebied dat me aan de ene kant heel erg aanspreekt vanuit persoonlijke interesse, maar aan de andere kant, wat weet ik er van. Inlezen dus. Ik bemerk dat "historiserend bouwen" bij sommigen negatieve gevoelens opwekt en ik probeer erachter te komen waarom dit is. Een frisse nieuwe blik is niet voldoende, je moet ook weten waar je het over hebt.
Ik volg Hans Vollaard op. Ik kende hem vanuit de politiek.

Herinrichting van Vrouwenkerkhof - Peperbus is terug!
De Peperbus is terug op zijn oude plaats: het Vrouwenkerkhof. De originele trafozuil, een van de twee die nog resteren in Leiden, verdween in 1995 bij de herinrichting van het plein. Trafozuilen verschenen aan het begin van de vorige eeuw in het straatbeeld. Hier werd de hoogspanningselektriciteit van de centrale omgezet naar lage spanning, geschikt voor de particuliere huishoudens. In de jaren vijftig en daarna verdwenen de trafozuilen, ze waren niet meer nodig.

Gerard van Hees nieuwe voorzitter van STIEL: 'Belangrijkste ambitie: meewerken aan goed plan vor Meelfabriek'
Gerard van Hees, van professie vakbondsbestuurder, is de nieuwe voorzitter van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL). Hij is de opvolger van Hans Vollaard, die na drie jaar voorzitterschap het tijd vond het stafje over te dragen.

Afscheid van Nico Ravensbergen - man achter schermen bij STIELZ stopt ermee
Nico Ravensbergen (75) stopt met zijn werkzaamheden voor STIELZ. Vijftien jaar lang was hij de man achter de schermen bij het blad van onze organisatie. Vooral aan zijn voorbeeldige inzet is het te danken dat het blad al die jaren tijdig bij de donateurs en op de verkooppunten kwam.

Het kan ook anders! - Station Pijnacker voorlopig gered
De onverhoedse sloop van de dubbele wachterswoning in november jl. – en vooral de dubieuze rol van de Nederlandse Spoorwegen daarin – heeft in Leiden heel wat beroering gewekt. Dat het ook anders kan, bewijst de gang van zaken in Pijnacker, waar het oude spoorstation voorlopig voor ondergang is behoed.

Laatste buurtwinkel Groenoord vertroken Van der Laan: Kruidenierswinkel annex burthuis
Waar Groenoord jaren geleden nog vele buurtwinkels had, is met het vertrek van de buurtwinkel van Bram en Cora van der Laan nu ook de laatste winkel vertrokken. De zaak heeft tot het einde altijd goed gelopen, maar Van der Laan (1943) vond het met het bereiken van de 65-jarige leeftijd deze zomer wel mooigeweest. "Eigenlijk runden we hier een soort buurthuis"...

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden