Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2005 - nummer 4 - december

STIELZ 2005 - nummer 4 - december

Inhoud van dit nummer:
pagina 3   De Heesterboom weer als nieuw
pagina 5   Leidse bollenschuur bedreigd
pagina 11   Leerhandel Colla
pagina 12   Erfgoed buiten de singels
pagina 14   Nieuwe uitgaven


Redactioneel
Hieronder een beknopte samenvatting, het volledige artikel kunt u nalezen in dit nieuwe nummer.
Het is STIEL niet ontgaan dat het gemeentebestuur een Rijn-Gouwelijn wil aanleggen door de Leidse binnenstad. Stiel heeft daar geen mening over. Wat Stiel wel zorgen baart is wat de Rijn-Gouwelijn doet met de Blauwpoortsbrug. STIEL hoopt en verwacht echter van het Leids stadsbestuur dat de Blauwpoortsbrug een beweegbaar monument van techniek blijft. Dat zijn wethouders en raadsleden namelijk verplicht aan hun recente nota Cultureel Erfgoed. STIEL heeft de raad expliciet gevraagd in alle huidige besluiten rekening te houden met zogeheten cultuurhistorische kwaliteiten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bollenschuur aan de Hoge Morsweg. In ieder geval wens ik u namens STIEL prettige feestdagen en een goed 2006 toe. Ook in dat Rembrandtjaar zal STIEL laten horen en zien dat industrieel erfgoed een minstens zo belangrijk onderdeel van de Leidse geschiedenis is geweest. Tot zover
Hans Vollaard.

De Heesterboom weer als nieuw
De Leidse houtzaagmolen De Heesterboom staat er weer goed bij. De molen is gerestaureerd en er is een nieuwe krukas ingebouwd. Vrijdag 25 november werd de feestelijke ingebruikstelling van de molen verricht door burgemeester drs. H.J.J. Lenferink.

Eeuwfeest laatste bollenschuur loopt gevaar
Het terrein aan de Hoge Morsweg nummer 111 in Leiden is volgens gemeentelijke plannen bestemd voor woningbouw. Hierbij is over het hoofd gezien dat op dit stuk grond van de voormalige Kwekerij van de Gebroeders Van Egmond zich een bollenschuur bevindt met monumentale waarde. De grote vraag is of dit pand alsnog gered en herbestemd kan worden.

Leerhandel Colla: vier generaties leer in Leiden
Het is alweer een hele tijd geleden dat er bij Leerhandel Colla aan de Korte Mare handel gedreven werd, maar nog steeds ademt het pand de sfeer van de leerhandel uit. Vier generaties Colla dreven er handel in leer, zadels, schoenen en fournituren, tot de zaak vanaf 1978 langzaam ophield te bestaan.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden