Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2004 - nummer 4 - december

stielz 2004 4STIELZ 2004 - nummer 4 - december

Inhoud van dit nummer:
pagina 3   TNO-gebouw een monument in spe
pagina 5   Slijperij Vlijm
pagina 7   Silogebouwen: kathedralen van het platteland
pagina 9   Nieuws uit Leiden en regio
pagina 12   Architectuur Leidse laboratoria (III)

Redactioneel
door Fred Sengers, voorzitter Stiel

Heeft het zin om je tot de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te richten in een blad van een lokale stichting die zich inspant voor het behoud van industrieel erfgoed? Fred Sengers voorzitter van Stiel vindt van wel en doet dit in de rubriek redactioneel. U leest er meer over in deze STIELZ.

TNO-gebouw: intrigerend monument in spe
De ontwikkeling van het gebied direct achter het centraal station komt in een stroomversnelling. De gemeente Leiden overweegt ook nieuwbouw aan de Noordwestkant van het gebied. Daar aan de Wassenaarsweg ligt een interessant monument van bedrijf en techniek. Lees het volledige artikel van Fred Sengers in deze STIELZ.

Slijperij Vlijm - Ruim 80 jaar een bekende naam in leiden.
De geschiedenis van slijperij Vlijm gaat terug tot 1923, toen Johannes Paes Sr. akte liet opmaken van de slijperij en de naam is sindsdien altijd verbonden geweest aan het bedrijf in Leiden. Lees het volledige artikel van Michiel Rohlof in deze STIELZ.

Silo's "Kathedralen van het platteland"
Kathedralen van het platteland worden ze wel eens genoemd. Het zijn de silo's van graan- en veevoederbedrijven in ons land. Vooral op het platteland is het silogebouw een "landmark" geworden, niet alleen voor de bedrijfstak maar ook voor de agrarische industrie als geheel. Aan de silo's, die een aparte plaats innemen in de industriƫle bouwgeschiedenis in ons land, wijdde Karel Loeff, samen met Annelies Steltman, een onderzoek, dat in deze dagen in druk is verschenen.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden