Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2004 - nummer 2 - juli

STIELZ 2004 - nummer 2 - juli

Redactioneel
door Fred Sengers, voorzitter Stiel a.i.

Hergebruik van industriële monumenten
Hergebruik van industriële monumenten in Rotterdam waar een trendy discotheek Now & Wow is gevestigd in drie oude graansilo's in Rotterdam - Zuid. Ook hier is er alles aan gedaan een industriële uitstraling te behouden. Leegstand is bij industriële monumenten achteruitgang. Dat weten we ook van de Leidse Meelfabriek. Verheugend is dat de eigenaren van Leidens belangrijkste industriële erfgoed de poorten hebben geopend voor het lustrum van studentenvereniging Minerva. Tot zover een korte samenvatting. Voor het volledige artikel verwijzen wij u naar de STIELZ.

Verder in deze STIELZ:
De Leidse Sterrenwacht is toe aan vernieuwing
Er circuleren ideeen voor projecten voor het opknappen van de Leidse Sterrenwacht en het opnieuw inpassen van de combinatie van negentiende- en twintigste-eeuwse wetenschappelijke gebouwen in de universitaire tuin, beter bekend als Hortus Botanicus. Alle reden om aandacht te schenken aan dit historisch pronkjuweel van wetenschap en techniek.

Blik in de toekomst van de bollenstreek
We hebben het over de tentoonstelling over de toekomst van deze streek die eerder te zien was in Lisse en binnenkort, (dat is van 21 juli tot 21 augustus ) in het Leids Architectuurcentrum aan de Nieuwstraat.

Grote Havenbrug in glorie hersteld
De renovatiewerkzaamheden zijn achter de rug. In dit artikel aandacht voor een van de mooiste bruggen in de stad. Zie ook de foto van het inhijssen van de helft van het brugdek op de website niekbavelaar.freehomepage.com.

Verder een artikel over de laboratoriumarchitectuur van de Leidse universiteit over de periode 1669-1859. Op 22 mei j.l. werd het 75 jarig jubileum van het motorschip Quo Vadis gevierd. Maredijk 161 gemeentelijk monument. Vedere informatie over deze en andere artikelen vindt u in de nieuwe STIELZ.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden