Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

2004

stielz 2004 4STIELZ 2004 - nummer 4 - december

Inhoud van dit nummer:
pagina 3   TNO-gebouw een monument in spe
pagina 5   Slijperij Vlijm
pagina 7   Silogebouwen: kathedralen van het platteland
pagina 9   Nieuws uit Leiden en regio
pagina 12   Architectuur Leidse laboratoria (III)

Redactioneel
door Fred Sengers, voorzitter Stiel

Heeft het zin om je tot de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te richten in een blad van een lokale stichting die zich inspant voor het behoud van industrieel erfgoed? Fred Sengers voorzitter van Stiel vindt van wel en doet dit in de rubriek redactioneel. U leest er meer over in deze STIELZ.

TNO-gebouw: intrigerend monument in spe
De ontwikkeling van het gebied direct achter het centraal station komt in een stroomversnelling. De gemeente Leiden overweegt ook nieuwbouw aan de Noordwestkant van het gebied. Daar aan de Wassenaarsweg ligt een interessant monument van bedrijf en techniek. Lees het volledige artikel van Fred Sengers in deze STIELZ.

Slijperij Vlijm - Ruim 80 jaar een bekende naam in leiden.
De geschiedenis van slijperij Vlijm gaat terug tot 1923, toen Johannes Paes Sr. akte liet opmaken van de slijperij en de naam is sindsdien altijd verbonden geweest aan het bedrijf in Leiden. Lees het volledige artikel van Michiel Rohlof in deze STIELZ.

Silo's "Kathedralen van het platteland"
Kathedralen van het platteland worden ze wel eens genoemd. Het zijn de silo's van graan- en veevoederbedrijven in ons land. Vooral op het platteland is het silogebouw een "landmark" geworden, niet alleen voor de bedrijfstak maar ook voor de agrarische industrie als geheel. Aan de silo's, die een aparte plaats innemen in de industriële bouwgeschiedenis in ons land, wijdde Karel Loeff, samen met Annelies Steltman, een onderzoek, dat in deze dagen in druk is verschenen.

stielz 2004 3STIELZ 2004 - nummer 3 - september

Omslagfoto: Het in 1970 gesloopte station Leiden Herensingel, gezien vanaf de Zijlpoortsbrug met rechts de loswal van het vroegere station. Foto H. Kleibrink, 23 september 1953 (Gemeentearchief).

Inhoud van dit nummer:
pagina 3   Een vergeten station
pagina 5   Topmonumenten / Stielkalender
pagina 6   Relief Doeve gered
pagina 7   Internet-rubriek
pagina 8   Kort nieuws uit Leiden en regio
pagina 9   Enka in Ede: vernieuwde aanpak Monumentenzorg
pagina 10   Opmerkelijk erfgoed (I)
pagina 11   Architectuur Leidse laboratoria (II)

STIELZ 2004 - nummer 2 - juli

Redactioneel
door Fred Sengers, voorzitter Stiel a.i.

Hergebruik van industriële monumenten
Hergebruik van industriële monumenten in Rotterdam waar een trendy discotheek Now & Wow is gevestigd in drie oude graansilo's in Rotterdam - Zuid. Ook hier is er alles aan gedaan een industriële uitstraling te behouden. Leegstand is bij industriële monumenten achteruitgang. Dat weten we ook van de Leidse Meelfabriek. Verheugend is dat de eigenaren van Leidens belangrijkste industriële erfgoed de poorten hebben geopend voor het lustrum van studentenvereniging Minerva. Tot zover een korte samenvatting. Voor het volledige artikel verwijzen wij u naar de STIELZ.

Verder in deze STIELZ:
De Leidse Sterrenwacht is toe aan vernieuwing
Er circuleren ideeen voor projecten voor het opknappen van de Leidse Sterrenwacht en het opnieuw inpassen van de combinatie van negentiende- en twintigste-eeuwse wetenschappelijke gebouwen in de universitaire tuin, beter bekend als Hortus Botanicus. Alle reden om aandacht te schenken aan dit historisch pronkjuweel van wetenschap en techniek.

Blik in de toekomst van de bollenstreek
We hebben het over de tentoonstelling over de toekomst van deze streek die eerder te zien was in Lisse en binnenkort, (dat is van 21 juli tot 21 augustus ) in het Leids Architectuurcentrum aan de Nieuwstraat.

Grote Havenbrug in glorie hersteld
De renovatiewerkzaamheden zijn achter de rug. In dit artikel aandacht voor een van de mooiste bruggen in de stad. Zie ook de foto van het inhijssen van de helft van het brugdek op de website niekbavelaar.freehomepage.com.

Verder een artikel over de laboratoriumarchitectuur van de Leidse universiteit over de periode 1669-1859. Op 22 mei j.l. werd het 75 jarig jubileum van het motorschip Quo Vadis gevierd. Maredijk 161 gemeentelijk monument. Vedere informatie over deze en andere artikelen vindt u in de nieuwe STIELZ.

STIELZ 2004 - nummer 1 - maart

In dit nummer o.a. Redactioneel met De Monumentendokter, waarbij een aantal patiënten onder de loep worden genomen zoals: de Watertoren, de Meelfabriek en Nieuw Werklust.

Verder:
pagina 3   Wonen en werken op Noordman-terrein, de dubbele directeurswoning, een artikel van Gerard J. Telkamp.
pagina 6   Nieuw plan voor Meelfabriek, de Zwitserse architect Zumthor komt met een nieuw plan, aldus het Leidse stadsbestuur vorige maand in antwoord op vragen van de D'66-fractie in de gemeenteraad.
pagina 9   Van vrolijke bleekersmeisjes: De muze over bedrijf & techniek van vrolijke blekersmeisjes.
pagina 12   Rubriek Monument: Eppo Doeve. Onderdak gezocht voor tableau van Eppo Doeve.
pagina 14   44 Jaar reilen en zeilen bij Zeilmakerij Brusse. Al sinds 1901 is de familienaam Brusse verbonden aan het pand aan de Middelweg 32
pagina 16   Internetrubriek
pagina 17   STIELZaken
pagina 18   Regio
© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden