Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2003 - nummer 3 - september

stielz 2003 3STIELZ 2003 - nummer 3 - september

In dit nummer:
Zorgen over monumenten
Poëzie in bedrijfsreclame
Afscheid van Eric Jan Weterings
STIELZ Monument: de Cruquius
Industrieel erfgoed op internet
Reizende tentoonstelling wederopbouw 1940 - 1965
Wat wordt er van de bollenstreek?
STIELZaken
Reclameboek bedrijfsleven voor Indie

Zorgen over monumenten
Stiel maakt zich zorgen over een aantal belangrijke industriële rijksmonumenten in Leiden en de regio. Om te beginnen de Meelfabriek die verloedert, verder is de toekomst van de kleiwarenfabriek Nieuw Werklust in Hazerswoude-Rijndijk onzeker. Onduidelijkheid bestaat er over de status van de wollenstoffenfabriek Van Wijk. Over de Leidse watertoren is al lang niet meer wat gehoord. Goed nieuws is er alleen over de vroegere fabriek van Scheltema.

Poëzie in bedrijfsreclame
De Gebroeders Boot. Leo Lens laat zien dat er voor poëzie een plaats kan zijn in de reclame: Hij dichtte voor de Leidse scheepswerf van de Gebroeders Boot.

Afscheid van Eric-Jan Weterings
Bijna twaalf jaar heeft hij de scepter gezwaaid over STIELZ, het blad van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL). Nu is het genoeg geweest. Eric- Jan Weterings (43), van beroep journalist, houdt het voor gezien. Een gesprek met de scheidende "redacteur-genaraal' van STIELZ, de bijnaam die de vroegere voorzitter Henk Budel voor hem bedacht, over het maken van een blad voor een Leidse actieclub.

STIELZ Monument: de Cruquius
De tijd dat rokende schoorstenen en stampende machines het beeld van Leiden als industriestad bepaalden, ligt nog niet zover achter ons. Veel oude fabrieken en bedrijfspanden zijn in een hoog tempo gesloopt. Soms zijn ze ontsnapt aan de slopershamer: Dat is onder anders het geval met het vroegere stoomgemaal Cruquius in de Haarlemmermeer dat in 1932 buiten gebruik werd gesteld. Over het wedervaren van dit industriële monument van het eerste uur vertelt Wibo Burgers in zijn rubriek Monument.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden