Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

2003

stielz 2003 4STIELZ 2003 - nummer 4 - december

In dit nummer o.a. Heiko Tjalsma verlaat bestuur: Een interview met Heiko die terug is getreden als vice-voorzitter van Stiel. Hij is ermee opgehouden omdat hij teveel besognes had met zijn werk en zijn gezin. Ook Stielvoorzitter Fred Sengers treedt per 1 januari 2004 terug vanwege drukke werkzaamheden maar is bereid om lid van het bestuur te blijven.

Verder in deze STIELZ:
Henk de Boer: Hart voor de Meelfabriek
De afgelopen jaren is er veel geschreven over de Leidse Meelfabriek. Henk de Boer, die na de sluiting van de fabriek in 1988 nog jarenlang als beheerder van het monumentale gebouwencomplex aan de Meelfabriek verbonden is geweest, blikt in dit interview van Michiel Rohlof nog eens terug.

Steeds minder steenfabrieken in Gelders rivierengebied
In de afgelopen tien jaar zijn veel waardevolle steenfabrieken in Gelderland verdwenen.

STIELZ monument: 'Burchten van Elektriciteit'
In de rubriek Monument deze keer een publicatie van Jan Vredenberg over de architectuur van elektriciteitsbedrijven in ons land, met o.a. de Leidse elektriciteitscentrale.

Industrieel Erfgoed op internet

Staatssecretaris zegt steun toe aan mobiel erfgoed
Staatssecretaris mevrouw Medy van der Laan gaat bekijken of een bescherming zoals die geld voor onroerende monumenten (Monumentenwet) ook kan gaan gelden voor mobiel erfgoed.

Oude tijd keert terug
De oude tijd keert terug in de vroegere winkel van de Spar in Leiderdorp. De winkel dateert nog van voor de oorlog (1936). Sindsdien is de winkel in handen geweest van de familie Van Gessel. De winkel annex museum die te vinden is aan de Hoofdstraat 164-166 in Leiderdorp, is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Project Bollenschuren gaat door
Het project behoud en herbestemming van bollenschuren gaat door. De provincie Zuid-Holland en de samenwerkende gemeenten in de bollenstreek hebben weer voor drie jaar subsidie verleend voor dit project.

stielz 2003 3STIELZ 2003 - nummer 3 - september

In dit nummer:
Zorgen over monumenten
Poëzie in bedrijfsreclame
Afscheid van Eric Jan Weterings
STIELZ Monument: de Cruquius
Industrieel erfgoed op internet
Reizende tentoonstelling wederopbouw 1940 - 1965
Wat wordt er van de bollenstreek?
STIELZaken
Reclameboek bedrijfsleven voor Indie

Zorgen over monumenten
Stiel maakt zich zorgen over een aantal belangrijke industriële rijksmonumenten in Leiden en de regio. Om te beginnen de Meelfabriek die verloedert, verder is de toekomst van de kleiwarenfabriek Nieuw Werklust in Hazerswoude-Rijndijk onzeker. Onduidelijkheid bestaat er over de status van de wollenstoffenfabriek Van Wijk. Over de Leidse watertoren is al lang niet meer wat gehoord. Goed nieuws is er alleen over de vroegere fabriek van Scheltema.

Poëzie in bedrijfsreclame
De Gebroeders Boot. Leo Lens laat zien dat er voor poëzie een plaats kan zijn in de reclame: Hij dichtte voor de Leidse scheepswerf van de Gebroeders Boot.

Afscheid van Eric-Jan Weterings
Bijna twaalf jaar heeft hij de scepter gezwaaid over STIELZ, het blad van de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL). Nu is het genoeg geweest. Eric- Jan Weterings (43), van beroep journalist, houdt het voor gezien. Een gesprek met de scheidende "redacteur-genaraal' van STIELZ, de bijnaam die de vroegere voorzitter Henk Budel voor hem bedacht, over het maken van een blad voor een Leidse actieclub.

STIELZ Monument: de Cruquius
De tijd dat rokende schoorstenen en stampende machines het beeld van Leiden als industriestad bepaalden, ligt nog niet zover achter ons. Veel oude fabrieken en bedrijfspanden zijn in een hoog tempo gesloopt. Soms zijn ze ontsnapt aan de slopershamer: Dat is onder anders het geval met het vroegere stoomgemaal Cruquius in de Haarlemmermeer dat in 1932 buiten gebruik werd gesteld. Over het wedervaren van dit industriële monument van het eerste uur vertelt Wibo Burgers in zijn rubriek Monument.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden