Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Kinderarbeid in schijnwerpers

De Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) en de Dirk van Eck-Stichting presenteren:

Kinderarbeid in schijnwerpers

Kinderarbeid was een groot probleem in de Leidse fabrieken. De bekende schrijver J.J. Cremer klaagde in 1863 de misstanden aan. Stichting Industrieel Erfgoed Leiden en de Dirk van Eck-stichting brengen onder de titel J.J. Cremer en de Leidse Fabriekskinderen zijn aanklacht nu opnieuw uit, met een hertaling en toelichting.

Kinderarbeid wordt nu vaak geassocieerd met de Derde Wereld. Nederland kent echter ook een geschiedenis van kinderarbeid. Daarin speelde de Leidse industrie een prominente rol. Op 7 maart 1863 droeg de schrijver J.J. Cremer zijn aanklacht tegen kinderarbeid in de Leidse wolspinnerijen voor, die onder de titel Fabriekskinderen is gepubliceerd. Mede door deze publicatie kwam het bekende kinderwetje van de liberaal Samuel van Houten in 1874 tot stand, waarmee een verbod op fabrieksarbeid door kinderen onder de twaalf jaar van kracht werd.

Ook al is kinderarbeid onlangs opgenomen in de landelijke historische canon, het is een nog weinig belicht onderwerp. Exact 145 jaar na de voordracht door J.J. Cremer brengen Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) en de Dirk van Eck-stichting daarom de tekst daarvan opnieuw uit, met een hertaling naar hedendaags Nederlands door Korrie Korevaart (Universiteit Leiden). De Leidse stadshistoricus Cor Smit licht uitgebreid de achtergronden toe van de strijd tegen kinderarbeid in Nederland en de rol van J.J. Cremer daarin. De rijk geïllustreerde bundel J.J. Cremer en de Leidse Fabriekskinderen komt uit bij Primavera Pers Leiden.

Op vrijdag 7 maart 2008 17h00 neemt de liberaal Rogier van der Sande, oud-wethouder van Leiden en vice-voorzitter van de landelijke VVD, een eerste exemplaar van de bundel in ontvangst. Cor Smit zal bij de presentatie van de bundel stilstaan bij kinderarbeid toen en nu. De presentatie vindt plaats in het Scheltema-complex, Marktsteeg 1, te Leiden.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden