Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Per trekschuit en stoomtrein van Leiden naar Haarlem

Vrijdagavond 7 december vanaf 19.00 uur presenteren de Dirk van Eck-Stichting en STIEL een speciale avond met twee historische lezingen over het personenvervoer per trekschuit en stoomtrein tussen Leiden en Haarlem. De avond wordt gehouden in de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht, Burgsteeg 14 te Leiden en is gratis toegankelijk.

foto: Hielco Kuipers
foto: Hielco Kuipers

Carly Misset, mede-auteur van het boek "Blauwe ader van de Bollenstreek, 350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart", opent de avond met een lezing over de bewogen geschiedenis van één van de drukst bevaren trekschuitroutes uit de Gouden Eeuw: het traject Leiden - Haarlem. In haar verhaal zal zij aan de hand van prachtige afbeeldingen ingaan op het reizen per trekschuit en op de invloed die de aanleg van de trekvaart had op de ontwikkeling van de omliggende landerijen.

Leiden, gezicht vanaf de Korte Mare naar het noorden
Leiden, gezicht vanaf de Korte Mare naar het noorden, met aangemeerde trekschuiten. Op de achtergrond de Marepoort. Gekleurde pentekening, P.C. de la Fargue, ca. 1778. Coll. Regionaal Archief Leiden

De tweede helft van de avond vertelt Wim Wegman, auteur van het boek "Sporen, een zoektocht langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen" over de verrassende vondsten bij zijn zoektocht naar overblijfselen van de verdwenen stoomtreinverbinding tussen Leiden, Hoofddorp en Haarlem. Daarbij zal hij zeker aandacht besteden aan de soms grappige, soms verdrietige, maar altijd gepassioneerde verhalen van de bewoners van de overgebleven spoorhuizen in dit gebied. Ook bij deze lezing zal zeer fraai beeldmateriaal te zien zijn.

Polychrome porseleinen kruik
Polychrome porseleinen kruik met een afbeelding van de Haarlemmertrekvaart met trekschuit, jaagpad en de gekroonde stadswapens van Leiden en Haarlem, ca.1740. Coll. Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden

Na afloop is er in de gezellige sfeer van de Tuinzaal gelegenheid tot napraten en het stellen van vragen onder genot van een kopje koffie of thee.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden