Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Home

De Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) houdt zich bezig met het industriƫle erfgoed van Leiden en omgeving. Wij richten ons op alles wat met bedrijf en techniek in het verleden te maken heeft. De activiteiten van STIEL bestaan uit het in kaart brengen, documenteren, onderzoeken en fotograferen van het industrieel erfgoed in Leiden en de regio rondom Leiden. STIEL brengt de verzamelde gegevens naar buiten in de vorm van publikaties en tentoonstellingen.

Daarnaast richt STIEL zich op het mogelijke behoud en hergebruik van bedrijfsmonumenten, onder meer door het selecteren en voordragen voor gemeentelijke, provinciale en rijksmonumentenlijsten. Naast donateurs zijn er actieve leden, die veelal werken aan specifieke projecten zoals tentoonstellingen. Tot december 2014 gaf STIEL het blad Stielz uit, in 2015 is dit vervangen door een Nieuwsbrief die ook per mail ontvangen kan worden.

STIEL verstaat onder monumenten niet alleen oude fabrieken, maar ook winkels,pakhuizen, bruggen,stations en nutsbedrijven. Sinds de oprichting van de stichting in 1987 is dankzij haar inspanningen een groot aantal complexen op de plaatselijke en landelijke monumentenlijsten geplaatst. Verder onderzoekt en beschrijft STIEL de geschiedenis van Leiden als vooraanstaande industriestad. Met de ondertitel "geschiedenis van werkend Leiden" gaat dit blad een stapje verder dan de formele doelstelling van de stichting: de beschrijving van de recente sociaal-economische geschiedenis van Leiden en omgeving.

Er wordt samengewerkt met de Historische Vereniging Oud Leiden, de Stichting Diogenes, stichting Houtzaagmolen De Heesterboom, het Stedelijk museum De Lakenhal, de Erfgoedkoepel Leiden en de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Leiden.


STIEL is voor het industrieel erfgoed in het algemeen en voor de stad Leiden en omgeving in het bijzonder, van grote betekenis geweest. Talloze successen zijn gerealiseerd, vele panden zijn gered van de sloophamer en hergebruikt. Leiden zou er nu heel anders uit hebben gezien zonder STIEL. De hoogtijdagen liggen nu echter achter ons. Sinds 2018 heeft Stiel in het bestuur een kleine bezetting. De laatste activiteiten waren gericht op het toegankelijk maken en houden van het STIEL archief op een toekomstbestendige manier bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO).

STIEL heeft zich, 35 jaar na de oprichting in 1987, in 2022 opgeheven.


Laatste Nieuws

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden