Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

Over STIEL

ANBI-logoDe Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) houdt zich bezig met het industriële erfgoed van Leiden en omgeving. Wij richten ons op alles wat met bedrijf en techniek in het verleden te maken heeft. De activiteiten van STIEL bestaan uit het in kaart brengen, documenteren, onderzoeken en fotograferen van het industrieel erfgoed in Leiden en de regio rondom Leiden. STIEL brengt de verzamelde gegevens naar buiten in de vorm van publikaties en tentoonstellingen.

Daarnaast richt STIEL zich op het mogelijke behoud en hergebruik van bedrijfsmonumenten, onder meer door het selecteren en voordragen voor gemeentelijke, provinciale en rijksmonumentenlijsten. Naast donateurs zijn er actieve leden, die veelal werken aan specifieke projecten zoals tentoonstellingen. Tot december 2014 verscheen vier keer per jaar het blad STIELZ worden evenementen, die STIEL organiseert, aangekondigd. Ook is daarin nieuws over lopende zaken te vinden en meestal ook enkele langere artikelen over een speciaal onderwerp (een bedrijf bijvoorbeeld). Sinds begin januari is er de mogelijkheid een e-mailnieuwsbrief van STIEL te ontvangen.

STIEL verstaat onder monumenten niet alleen oude fabrieken, maar ook winkels,pakhuizen, bruggen,stations en nutsbedrijven. Sinds de oprichting van de stichting in 1987 is dankzij haar inspanningen een groot aantal complexen op de plaatselijke en landelijke monumentenlijsten geplaatst. Verder onderzoekt en beschrijft STIEL de geschiedenis van Leiden als vooraanstaande industriestad. Met de ondertitel "geschiedenis van werkend Leiden" gaat dit blad een stapje verder dan de formele doelstelling van de stichting: de beschrijving van de recente sociaal-economische geschiedenis van Leiden en omgeving.

Er wordt samengewerkt met de Historische Vereniging Oud Leiden, de Stichting Diogenes, stichting Houtzaagmolen De Heesterboom, het Stedelijk museum De Lakenhal, de Erfgoedkoepel Leiden en de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Leiden.

Nauw verwant aan STIEL is de Stichting Levend Ambacht Leiden (STAL)

Bestuur Stichting Industrieel Erfgoed Leiden:

  • Joop J. Gijsman
  • Mw. ir. Paulina Buring
  • Mw. dr Margien den Hollander-Gijsman
  • & ondersteund door ir. Machiel Wagenaar
  • Ing. H.J. Budel - ere-voorzitter

(alle bestuursleden zijn onbezoldigd)

 

STIEL is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor meer informatie over giften aan een ANBI zie de site van de Belastingdienst
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


Doelstelling: Stiel is een vrijwilligersorganisatie die streeft naar behoud en hergebruik van monumenten van bedrijf en techniek in Leiden en de regio. Dat zijn niet alleen fabrieken, maar ook winkels, pakhuizen, bollenschuren, bruggen, trafozuilen en andere zaken die verwijzen naar ons werkend verleden. Hergebruik van gebouwen heeft de voorkeur boven sloop. Ook bedrijfsarchieven hebben onze aandacht.

bankrekening (IBAN) NL 53 INGB 000 1039 391 / fiscaal nummer 802078813 

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden