Logo Stiel
Industrieel Erfgoed in Leiden

STIEL

STIELZ 2006 - nummer 4 - december

STIELZ 2006 - nummer 4 - december

Inhoud van dit nummer:
pagina 3   Een snoepwinkel op de hoek: Steenstraat 6 onder de loep
pagina 7   STIEl in actie
pagina 9   Leidse watertoren: kans op nieuw leven
pagina 10   Opmerkelijk erfgoed (7): op weg naar een hoogovens-museum


Redactioneel
2007 wordt een mooi jaar. Dat wens ik u niet alleen toe, ik weet het ook zeker dat het mooi zal zijn. In 2007 viert onze stichting STIEL namelijk haar twintigjarig bestaan. Zo'n jubileum zal gepast gevierd worden. Allereerst presenteert STIEL een derde publicatie over Leids industrieel erfgoed na het succes van eerdere publicaties over winkelpanden en een wandeling langs Leidse monumenten van werk en techniek. In deze derde publicatie staan vooral mensen en hun bedrijf centraal. 2007 is ook het Jaar van de Drukkerij. Vandaar dat STIEL samen met het Regionaal Archief Leiden een lesbrief over drukken in Leiden lanceert. Over beide publicaties krijgt u nog apart bericht.
In de strijd van STIEL voor behoud door herbestemming van Leids industrieel erfgoed heeft het Meelfabriek-complex veel aandacht opgeëist. Nadat uiteindelijk de Rijksmonumentenstatus is verleend in 2000, voeren gemeente, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en de projectontwikkelaars overleg, hoe dit Rijksmonument kan worden hergebruikt. STIEL heeft waardering voor het feit dat de projectontwikkelaars, waaronder de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS), de Meelfabriek willen aanpakken en dat zij daarvoor een gerenommeerde architect hebben weten te strikken. Bovendien heeft STIEL bij hen steeds kunnen rekenen op een luisterend oor. Zorgen maakt STIEL zich wel. Zonder duidelijke argumentatie te geven voor wat zij als financiële noodzaak zien, kiezen de projectontwikkelaars er voor het monumentale kantoorgebouw en de fietsenstalling aan de kant van de Oosterkerkstraat te slopen. De op die plaats geplande nieuwbouw belemmert bovendien het zicht op het huidige, markante complex.
STIEL blijft in overleg met alle betrokkenen om juridisch, financieel, stedenbouwkundig en architectonisch helder te krijgen wat nodig is om het monumentale Meelfabriekcomplex historisch verantwoord opnieuw te gebruiken. Het zou een prachtig cadeau voor STIEL zijn als in haar jubileumjaar het hergebruik van het Meelfabriek-complex in zijn volle glorie kan beginnen. Dat zou 2007 tot een extra mooi jaar maken.
Hans Vollaard

Een snoepwinkel op de hoek: Steenstraat 6 onder de loep
Begin 2006 pleitte een Leids hoogleraar voor afbraak van de helft van de Steenstraat. De Gazastrook van Leiden zou moeten verdwijnen. In deze en volgende bijdragen bekijken we de potentiële slachtoffers. Als eerste het hoekpand en woonwinkelhuis Steenstraat 6.

STIEl in actie
De tijden mogen veranderen, wat blijft is de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL), die acties onderneemt. Acties in velerlei vorm om waardevol industrieel erfgoed te beschermen. De stand van zaken per heden.

Leidse watertoren: kans op nieuw leven
De Leidse watertoren, waarvan de toekomst jarenlang onzeker was, lijkt een kans te krijgen op een nieuw leven. De gemeente Leiden, eigenaresse van de toren, ontplooit activiteiten in de richting van een nieuwe bestemming van het gevaarte aan de Hoge Rijndijk. Een aantal architecten heeft al plannen bij de gemeente ingediend, een van hen is de architect Ben Schildwacht uit Zoeterwoude, die zich sterk maakt voor één groot en luxueus appartement met werkruimte in de toren.

Opmerkelijk erfgoed (7): op weg naar een hoogovens-museum
Officieel heet het het 'open depot', maar de medewerkers van Corus weten wel beter, het gaat om 'het museum'. Vooral in de afgelopen tien jaar heeft de Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens (SIEHO) een ruime verzameling van voorwerpen, die de geschiedenis van het ijzer- en staalbedrijf illustreren, bijeengebracht. Officieel mag het dan geen museum heten – de directie geeft een wat andere invulling aan dit begrip dan de stichting – maar met de bijeengebrachte collectie lijkt een echt (bedrijfs)museum binnen bereik. Een nadere kennismaking met de stichting en haar collectie in onze rubriek Opmerkelijk Erfgoed.

© Stichting Industrieel Erfgoed Leiden